headerphoto
Miejscowość Mystków
Historia Orkiestry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 kwietnia 2010 16:23
Zmieniony: poniedziałek, 10 czerwca 2013 16:54
Więcej…
 
Historia Mystkowa

Mystków - osada założona przez Władysława Łokietka, który w dniu 9 stycznia 1324 roku zezwolił na lokację wójtowi sądeckiemu Mikołajowi - w lesie na "surowym korzeniu" pomiędzy dolinami Łubinki, ( wtedy Osadnica) i Jamnickiego Potoku (wtedy Jamnicza), obecnie część gminy Kamionka Wielka. Od początku XV w. wieś królewska, wykupiona przez Jagiełłę. Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej - 1539. W pierwszej połowie XIX wieku własność barona Ignacego, właściciela dworu w Cieniawie. Kierownikami wybudowanej w 1903 szkoły byli:
Borzecki, Koszyca, Michał Fyda i Zofia Świebocka.

Zabytki: kaplica cmentarna 1790, neobarokowy
kościół 1905 -10, przydrożne kapliczki. Elektryfikacja 1963, nowa szkoła 1965, wodociąg 1977. Znana orkiestra dęta działa od 1910, a zespół regionalny "Mali Mystkowianie" od 1984.

Nazwa miejscowa tej wsi brzmiała dawniej Myslkow lub Mysłkow; powstała od staropolskiego imienia Mysłek. Takie zapewne miał imię zasadźca tej wsi, pierwszy jej sołtys w wieku XIV.

Mystków posiada starą metrykę osadniczą, liczącą 650 lat. Jego założycielem był władysław łokietek, który w dniu 9 stycznia 1324 zezwolił Mikołajowi, wójtowi sądeckiemu na lokalizację wsi wójtowskiej na południe od rzeki Łubinki. Nowa osada miała powstać w lesie "na surowym korzeniu", po wykarczowaniu 40 łanów frańkońskich (43 morgi = 1 łan) ziemi między dolinami Łubinki (wtedy: Osadlnica) a Jamnickim Potokiem (wtedy: "Jamnicza"), prawobocznym
dopływem Kamienicy.

Łokietek nadał lokalowej wsi prawo magdeburskie, wyłączając jej terytorium i osadników spod bezpośredniego działania prawa polskiego i zwalniając ich od władzy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów. Osadnicy Mystkowa mieli zaś odpowiadać za sądownie przed swoim słtysem. Łokietek uwolnił ich także od świadczeń przewidzianych w prawie polskim. Przywilej królewski zezwalał Mikołajowi, mieszczaninowi nowosądeckiemu, na wybudowanie i zorganizowanie nowej wsi.

Tenże Mikołaj, wójt nowosądecki, był właścicielem Mystkowa jeszcze w r. 1339. W początkach XV wieku w Mystków przestał być wsią wójtowską, wtedy bowiem właśnie wykupił wójtowską, wtedy bowie włąśnie wykupił wójtostwo nowosądeckie z rąk Mikołaja Strelicza i innych posiadaczy Władysław Jagiełło, płacąc za nie aż 2000 grzywien. Kupnoobjęło wójtostwo wraz z wsiami doń należącymi. W ten sposób wsie: Jamnica, Falkowa, Mystków, Kunów i Kamionka (Wielka)
znalazły się w rękach królewskich. W XVI w. Mystków leżał na znanym szlaku handlowym z Nowego Sącza do Biecza.