Malownicza miejscowość w Beskidzie Sądeckim


Historia Mystkowa


Nazwa miejscowośći Mystków.
Nazwa miejscowa tej wsi brzmiała dawniej Myslkow lub Mysłkow - powstała od staropolskiego imienia Mysłek. Takie zapewne miał imię zasadźca tej wsi, pierwszy jej sołtys w wieku XIV.

Lokacja mieścowości 9 styczna 1324 roku.
Mystków - osada założona przez Władysława Łokietka, który w dniu 9 stycznia 1324 roku zezwolił na lokację wójtowi sądeckiemu Mikołajowi - w lesie na "surowym korzeniu". Po wykarczowaniu 40 łanów frańkońskich (43 morgi = 1 łan) ziemi  pomiędzy dolinami Łubinki ( wtedy Osadnica) i Jamnickiego Potoku (wtedy Jamnicza), obecnie część gminy Kamionka Wielka. Przywilej królewski zezwalał Mikołajowi, mieszczaninowi nowosądeckiemu, na wybudowanie zorganizowanie nowej wsi. Łokietek nadał lokalowej wsi prawo magdeburskie, wyłączając jej terytorium i osadników spod bezpośredniego działania prawa polskiego i zwalniając ich od władzy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów. Osadnicy Mystkowa mieli zaś odpowiadać za sądownie przed swoim sołtysem. Łokietek uwolnił ich także od świadczeń przewidzianych w prawie polskim.Tenże Mikołaj, wójt nowosądecki, był właścicielem Mystkowa jeszcze w r. 1339. W początkach XV wieku w Mystków przestał być wsią wójtowską, wtedy bowiem włąśnie wykupił wójtostwo nowosądeckie z rąk Mikołaja Strelicza i innych posiadaczy Władysław Jagiełło, płacąc za nie aż 2000 grzywien. Kupno objęło wójtostwo wraz z wsiami doń należącymi. W ten sposób wsie: Jamnica, Falkowa, Mystków, Kunów i Kamionka (Wielka) znalazły się w rękach królewskich.

Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej - 1539 rok.
Szkoła w Mystkowie została wybudowana w 1903 roku. Kierownikami wybudowanej w 1903 szkoły byli: Borzecki, Koszyca, Michał Fyda i Zofia Świebocka. Nowa szkoła powstała 1965 roku.

Obecny kościół w Mystkowie wybudowany został w latach 1905 do 1910.

- Elektryfikacja 1963
- Wodociąg 1977

Orkiestra dęta działa od 1910.

Zespół regionalny "Mali Mystkowianie" od 1984.

Zabytki: Kaplica cmentarna 1790

Mystów leżał na szalku handlowym pomiedzy Nowy sączem a Bieczem.
W XVI w. Mystków leżał na znanym szlaku handlowym z Nowego Sącza do Biecza. W pierwszej połowie XIX wieku własność barona Ignacego, właściciela dworu w Cieniawie.