Malownicza miejscowość w Beskidzie Sądeckim


Mystków pożegnał proboszcza. Ks. prałat Józef Głowa przeszedł na emeryturę.

Mystków pożegnał proboszcza. Ks. prałat Józef Głowa przeszedł na emeryturę
Ostatnia niedziela była wyjątkowa dla społeczności Mystkowa w gminie Kamionka Wielka. Wieloletni proboszcz parafii ks. prałat Józef Głowa przeszedł na emeryturę. Parafianie pożegnali się z nim w kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie. Wielu twierdzi, że o godne zastępstwo dla duchownego będzie naprawdę trudno.

Ksiądz prałat Józef Głowa należy bez wątpienia do tych duchownych, którzy w swojej dzielności nigdy nie ograniczali się do granic swojej parafii. Wszyscy w gminie Kamionka Wielka i w całej diecezji tarnowskiej znają go jako duchownego szczególnie zaangażowanego w sprawy dzieci i młodzieży. Wójt gminy Andrzej Stanek mówi o nim wręcz jako o prekursorze pewnych działań w tej dziedzinie – ks. prałat założył pierwsze parafialne przedszkole w gminie i zarazem pierwsze przedszkole niepubliczne na terenie gminy Kamionka Wielka, czyli Przedszkole im. św. Faustyny w Domu Parafialnym w Mystkowie. Zaradny gospodarz pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ba, determinacja proboszcza sprawiła, że przy parafii udało się wybudować boisko do gry w piłkę nożną i siatkową a gdy aura pozwala miejsce te przekształcane jest zimą na lodowisko. Z obiektu korzystają nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny, co w tych trudnych czasach ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania lokalnej społeczności.

To dzięki jego zaangażowaniu powstał Krzyż Milenijny na Wzgórzu św. Krzyża w Mszalnicy a patronką tej miejscowości oficjalnie ustanowiona została święta Faustyna. Ale na tym nie koniec – ksiądz prałat Józef Głowa był inicjatorem utworzenia w Kamionce Wielkiej grupy AA, czyli grupy wspierającej osoby, które chcą się wydostać z alkoholizmu.

Cała lokalna społeczność będzie mu też zawsze wdzięczna za pomoc rodzinom poszkodowanym w skutek klęsk żywiołowych – uaktywnieniu się osuwisk i powodziach, które w trakcie jego misji proboszcza nawiedziły okolice. Ksiądz prałat udostępnił im – często na wiele lat – pomieszczenia parafialne, tak by miały dach nad głową. Ba, przekazywał nawet na ten cel parafialne grunty.

- Bywa się dyplomatą, bywa się piekarzem, bywa się pracownikiem biurowym, zawsze się jest lekarzem i księdzem. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, bo to jest powołanie, a nie zawód, mój drogi - brzmi fragment listu gratulacyjnego, który na ręce proboszcza złożył wójt Kamionki Wielkiej Andrzej Stanek cytując fragment książki Wojciecha Guni „Nie ma wędrowca" podkreślając, że ks. Józef Głowa jest żywym dowodem na prawdziwość tych słów.

W niedzielnej uroczystości podczas której oficjalnie parafianie oficjalnie pożegnali proboszcza uczestniczyły całe rzesze wiernych z całej gminy Kamionka Wielka. Liturgii przewodniczył ks. dziekan i proboszcz Sanktuarium św. Rity w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W koncelebrze uczestniczyli: kończący posługę w mystkowskiej parafii ks. Józef Głowa oraz ks. Mieczysław Głowa, brat księdza proboszcza – emeryt i rezydent mystkowskiej parafii. O oprawę muzyczną zadbała miejscowa Orkiestra Dęta, pod dyrekcją Mateusza Główczyka a dzieci z Mystkowa i Mszalnicy urządziły specjalny spektakl. Swojego opiekuna pożegnały też licznie dzieciaki ze wspominanego wyżej przedszkola.

Źródło: sadeczanin.info - dodano: 2021-10-04 13:25:51